poniedziałek, 22 marca 2010

Solidarność z Poznaniem

Federacja Anarchistyczna sekcja Trójmiasto wyraża pełną solidarność z aktywistami i aktywistkami z Poznania, którzy zostali brutalnie spacyfikowani podczas protestu pod Międzynarodowymi Targami Poznańskimi w dniu 8 marca 2010 r.

Zdecydowanie popieramy działania prowadzone przez Federację Anarchistyczną Poznań i Kolektyw Rozbrat przeciwko prywatyzacji przestrzeni publicznej. Świętowanie 20 rocznicy Samorządu Terytorialnego przy jednoczesnym braku wpływu mieszkańców na to, co dzieje się w ich mieście i skrajnym upolitycznieniu samorządu uznajemy za skrajnie obłudne. Walka toczona w Poznaniu o zwiększenie partycypacji mieszkańców w procesach podejmowania decyzji jest analogiczna do walki, jaką prowadzimy i zamierzamy prowadzić w naszych miastach.

Domagamy się powstrzymania fali represji jaka dotyka aktywistów i aktywistki z Poznania. Zapowiadamy, że próby kryminalizacji i zastraszenia uczestników ruchu anarchistycznego nie powiodą się. Ewentualne dalsze represje wobec aktywistów z Poznania skłonią nas do podejmowania akcji solidarnościowych.

Solidarność naszą bronią!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz