niedziela, 25 lipca 2010

Wiec antyatomowy w Gdańsku

W czwartek 22 lipca odbył się wiec antyatomowy zorganizowany przez Fundację Eko-Unia, Fundację Nasza Ziemia oraz Inicjatywę Antynuklerną. W wiecu wzięli także udział uczestnicy Federacji Anarchistycznej Trójmiasto. Wiec poprzedzony był wręczeniem petycji wojewodzie pomorskiemu. Niektóre powody dla których sprzeciwiamy się budowie elektrowni jądrowej są następujące:

KOSZTY - przemysł nuklearny funkcjonuje dzięki wielomiliardowym subwencjom i powiązaniom z sektorem zbrojeniowym. w praktyce oznacza to, przeznaczanie mniejszych nakładów na energetykę zieloną i pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
wybudowana elektrownia jądrowa dostarczy 1,3% energii podczas gdy wobec Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy do produkowania 15% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku

GROŹNE DLA ŻYCIA ODPADY - w żaden sposób nie da się ich utylizować, a składowanie ich (odpadów nisko i średnioradioaktywnych) będzie obciążeniem dla przyszłych pokoleń. Z kolei odpady wysokoradioaktywne muszą być chłodzone 24 godziny na dobę przez tysiąc lat.

OCHRONA KLIMATU - energochłonne procesy związane z górnictwem uranu, transportem, składowaniem odpadów nuklearnych powodują emisję gazów cieplarnianych. Względne korzyści, które mogłyby powstać przy niemożliwej do zagwarantowania bezawaryjności elektrowni są likwidowane przez szkody wywołane emisją gazów.

ZAGROŻENIA TOTALITARYZMEM - energetyka nuklearna tworzy scentralizowany system i prowadzi do skupienia władzy w rękach wąskiej elity. Względy bezpieczeństwa są pretekstem do rozbudowy aparatu agenturalno - policyjnego i zaostrzania mechanizmów społecznej kontroli.

WIĘCEJ NA STRONACH INICJATYWY ANTYNUKLEARNEJ

1 komentarz:

  1. Wideo z wiecu:
    http://blip.tv/file/3922236

    Wideo z dyskusji w ŚKP:
    http://blip.tv/file/3957074

    OdpowiedzUsuń